Installion's Lion Logo

Installion.co.uk

How To Install tryton-modules-party-siret On Debian 7

To install tryton-modules-party-siret just follow these instructions.

Install tryton-modules-party-siret

Tryton Application Platform (Party SIRET/SIREN Module)Debian 7.0python2.2.1-2
sudo apt-get install tryton-modules-party-siret

Which will install tryton-modules-party-siret and any other packages on which it depends.

Package Data

Packagetryton-modules-party-siret
Version2.2.1-2
MaintainerDebian Tryton Maintainers <maintainers@debian.tryton.org>
Home pagehttp://www.tryton.org/
DescriptionTryton Application Platform (Party SIRET/SIREN Module)
Distrodebian
Releasewheezy
Repomain
Sectionpython

Dependencies